Przeczytaj i zaakceptuj regulamin
Uzupełnij wymagane pola
Aktywuj swoje konto
Zaloguj się do serwisu
Regulamin serwisu internetowego GameGate.pl


Wstęp:

W niniejszym regulaminie serwisu GameGate.pl określone są prawa i obowiązki
jego użytkowników.


Zasady ogólne:

§1
GameGate.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim użytkownikom
kontakt z innymi użytkownikami serwisu oraz możliwość grania online oraz
dodawania gier flash do serwisu.

§2
Dostęp do serwisu GameGate.pl odbywa się za pośrednictwem sieci internet i
jest bezpłatny.

§3
Pełny dostęp do narzędzi i funkcjonalności serwisu możliwy jest po pomyślnym
zarejestrowaniu się i zalogowaniu Użytkownika w Serwisie.

§4
Użytkownik umieszczając grę flash w serwisie GameGate.pl zapewnia, iż
posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do zamieszczanych materiałów.

§5
Rejestrując się w serwisie GameGate.pl użytkownik oświadcza, iż zgadza się
na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji związanych z
funkcjonowaniem serwisu GameGate.pl drogą elektroniczną.

§6
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji
poprzez adres kontaktowy: kontakt@gamegate.pl

§7
Użytkownik serwisu GameGate.pl zobowiązany jest przestrzegać netykiety i
ogólnych zasad dobrego wychowania. Niedozwolone jest:

  1. obrażanie innych osób

  2. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć
czyjąś godność

  3. promowanie innych witryn internetowych, wykorzystywania jakichkolwiek
materiałów promocyjnych lub reklamowych w Serwisie

  4. umieszczanie materiałów o treści rasistowskiej, erotycznej lub
pornograficznej w jakiejkolwiek formie

  5. wielokrotne umieszczanie tych samych gier flash

  6. umieszczanie treści niezgodnych z tematem i niewartościowych z
merytorycznego punktu widzenia

  7. korzystanie z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia
prawidłowego działania oferowanych w nim usług.


Zasady korzystania z Serwisu:

§8
Właściciel serwisu GameGate.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia
prawidłowego działania Serwisu.

§9
Właściciel serwisu GameGate.pl z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy
Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie
stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie
siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie nie
usunie on swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika
zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w
szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do
oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną
awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.

§10
W serwisie internetowym GameGate.pl każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo
do dodawania i opisywania własnych gier flash.

§11
Materiały dodawane przez użytkownika od razu zamieszczone zostaną na
stronie. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do postmoderacji
umieszczonych materiałów.

§12
Umieszczając materiał w serwisie GameGate.pl użytkownik oświadcza, iż:

  1. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które
pozwalają na opublikowanie materiału w Serwisie,

  2. materiał jest własnością Użytkownika lub nie jest chroniony prawami
autorskimi i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.

  3. przekazuje pełne prawa do danego materiału na rzecz serwisu
internetowego GameGate.pl

§13
Właściciel serwisu GameGate.pl oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wywołane plikami umieszczonymi przez użytkowników. Wszelką
odpowiedzialność za tego typu szkody ponosi Użytkownik.

 
Odpowiedzialność

§14
Serwis GameGate.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu, w
szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niestabilność systemu
operacyjnego, utracone dane, przerwy w transferze itp. Serwis nie ponosi
odpowiedzialności również za błędy przeglądarek internetowych. Serwis
GameGate.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, za treści
przesyłanych komentarzy i wypowiedzi na forum, a także za skutki wynikające
z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osobę trzecią.
 (c) 2007-2018 GameGate.pl   |   Regulamin   |   Reklama   |   Kontakt
GameGate.pl to najlepsze darmowe gry online w internecie. Gamegate.pl to serwis, gdzie zajdzisz najnowsze i ciekawe gry flash.
Gry sportowe, gry dla dzieci, strzelanki, strategie, bijatyki, gry wyścigowe, gry logiczne, gry przygodowe, gry hazardowe i wiele innych gier.
Całkowicie darmowe gry - strzelanki, gry akcji, zręcznościowe, wyścigowe, logiczne i wiele innych. Pograj w ciekawe i zabawne gierki. Darmowe gry online dla każdego!
Partnerzy: Konkursy Gracza